Polityka prywatności dla XenoAmpa

Ojciec duchowy kodu przeznaczonego dla mózgów elektronowych, zwany dalej "twórcą", niniejszym ogłasza wszem i wobec, iż wsad programistyczny o nazwie "XenoAmp" nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osób, mogących korzystać z wyżej wspomnianego kodu. W szczególności, "XenoAmp" nie przetwarza:

Każdy, kto twierdzi inaczej, podłą gadziną jest ino, nie istotą ludzką.